VS

Home > Protein Powder > Universal Milk & Egg > Rankings

Universal Milk & Egg Rankings

See how Universal Milk & Egg ranks compared to all other Protein Powder
Iron ranked 6/16   Iron rankings  
Sugars (top 7%) ranked 3/45   Sugars rankings  
Sodium (top 20%) ranked 11/55   Sodium rankings  
Total Fat (top 22%) ranked 11/49   Total Fat rankings  
Saturated Fat (top 10%) ranked 4/42   Saturated Fat rankings  
Protein ranked 32/58   Protein rankings  
Calories ranked 18/56   Calories rankings  
Cholesterol ranked 23/43   Cholesterol rankings  
Riboflavin (Vitamin B2) ranked 4/4   Riboflavin (Vitamin B2) rankings  
Total Carbohydrates (top 23%) ranked 13/57   Total Carbohydrates rankings  

saved